ცალკეული გამოცემები

ახალი რუსული იმპერიალიზმი და კავკასია, რედაქტორი თ. ირემაძე, თბილისი: „ფავორიტი სტილი“, 2015 წ., 135 გვ.

ჰელმუტ შნაიდერი – ძენ-ბუდიზმის ესთეტიკა. ვაბი-საბი და მშვენიერების ევროპული იდეა ახალი რუსული იმპერიალიზმი და კავკასია

ახალი რუსული იმპერიალიზმი და კავკასია

 

თავისუფლების იდეა ფილოსოფიაში, თეოლოგიასა და სოციალურ მეცნიერებებში, რედაქტორი: თ. ირემაძე, თბილისი: „ფავორიტი სტილი“, 2016 წ., 235 გვ.

ჰელმუტ შნაიდერი – ძენ-ბუდიზმის ესთეტიკა. ვაბი-საბი და მშვენიერების ევროპული იდეა თავისუფლების იდეა ფილოსოფიაში, თეოლოგიასა და სოციალურ მეცნიერებებში

 

ნეტარი ავგუსტინე - ქრისტიანობის მასწავლებელი, რედაქტორი თ. ირემაძე, თბილისი: „ფავორიტი სტილი“, 2017 წ., 252 გვ.

ჰელმუტ შნაიდერი – ძენ-ბუდიზმის ესთეტიკა. ვაბი-საბი და მშვენიერების ევროპული იდეა ნეტარი ავგუსტინე - ქრისტიანობის მასწავლებელი