განცხადებები

სემინარი ჰეგელის ესთეტიკის შესახებ

2017 წლის 5-7 ივნისს პროფ. ჰელმუტ შნაიდერი ჩაატარებს ლექცია-სემინარებს ჰეგელის ესთეტიკის შესახებ.

ღონისძიებების ჩატარების განრიგი:

5 ივნისი, 17.00 სთ., კავკასიური ფილოსოფიისა და თეოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი არქივის საკონფერენციო დარბაზი

ჰეგელის ესთეტიკა - ხელოვნების მეტაფიზიკა და ისტორია (მოხსენება)

6 ივნისი, 12.00 სთ., კავკასიური ფილოსოფიისა და თეოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი არქივის საკონფერენციო დარბაზი

ჰეგელის ესთეტიკა: რჩეული ფრაგმენტების განხილვა (სემინარი)

7 ივნისი, 16.00 სთ., კავკასიური ფილოსოფიისა და თეოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი არქივის საკონფერენციო დარბაზი

ჰეგელის ესთეტიკა: რჩეული ფრაგმენტების განხილვა (სემინარი)