განცხადებები

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის ბიუროს უფროსის ირაკლი კახიძის მოხსენება

2017 წლის 27 აპრილს, 13:00 საათზე, ფილოსოფიისა და თეოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი არქივის საკონფერენციო დარბაზში, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის ბიუროს უფროსი, ასოცირებული პროფესორი ირაკლი კახიძე წაიკითხავს მოხსენებას თემაზე: „სოციალური მედია და თანამედროვე საზოგადოება“.

მოხსენება გაიმართება მუდმივმოქმედი სემინარის - „ქრისტიანობა და თანამედროვეობა“ - ფარგლებში.