ადმინისტრაცია

                                                                       

    დეკანოზი ამბროსი ხოშტარია                                                                

    ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

   

   ზაზა ჭანტურია

  საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და სტუდენტური აქტივობების საკოორდინაციო სამსახურის უფროსი

 

                                                                       

   ინგა ალანია                                                                                                  

   დეკანის თანაშემწე                                                                  

 

 

ირინე კვარაცხელია

ბიბლიოთეკის გამგე